Poul Nielsen Automobiler ApS
Holsted Park 18
4700 Næstved

Tlf : 55 73 63 40
Fax : 55 77 32 01

Miljøpolitik

Poul Nielsen Automobiler ApS sætter fokus på de miljø- og klimabelastninger, vi påfører vore omgivelser.

Overordnet vil Poul Nielsen Automobiler ApS arbejde for:

1. at minimere forbruget af ressourcer, og samtidig sikre at ressourcerne udnyttes optimalt, uden at det går ud over kvaliteten.
2. at begrænse udledningen af drivhusgasser som følge af driften ved at energioptimere.
3. at sikre at vore kunders biler kører med mindst mulig miljøbelastning.
4. at vi overholder gældende lovgivning og andre miljørelevante aftaler vi har tilsluttet os.
5. at forebygge forurening fra driften og løbende forbedre miljøpræstationen.
6. at vi gennem formidling og uddannelse påvirker ansatte, kunder og leverandører til at agere miljøansvarligt.
7. at fastholde en DS/EN ISO14001 certificering til gavn for os selv, vores kunder og vores omgivelser.

Poul Nielsen Automobiler ApS 29.06.2012

BMW og Poul Nielsen Automobiler bringer bæredygtigheden helt ud til kunderne.